Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasunaren Saila

Behi-Kanalekoen Sailkapena

Nork sailkatu behar du?

Baimenduta dauden hiltegi guztiek beharrezkoa dute sailkatzea, hilketa-kopurua edonolakoa izanda ere.

Kanalekoen sailkapena hurrengo irizpidetan oinarritzen da:

 1. Kanalen kategoriak
  • A Kategoria: Canales de machos jóvenes sin castrar de menos de dos años
  • B Kategoria: Canales de otros machos sin castrar
  • C Kategoria: Canales de machos castrados
  • D Kategoria: Canales de hembras que hayan parido
  • E kategoria: Canales de otras hembras
 2. Kanalekoen motak
 3. SEUROP ereduaren osaketa
 4. Hurrengo azpi-motak erabiltzen dira: Behe-maila (-) zeinua, Erdikoa eta Goi maila (+) zeinua
 5. Koipeztaketa (1tik 5era puntuazioa)
 6. Se utilizan las subclases (opcional): Inferior signo (-), Central y  Superior signo (+)

Kanala aurkezteko motak

La canal definida como el cuerpo entero del animal sacrificado tal como se presenta después de las operaciones de sangrado, eviscerado y desollado, presentado:

 • sin cabeza ni patas; la cabeza se separará de la canal por la articulación atloide-occipital; las patas se cortarán por las articulaciones carpo metacarpianas o tarso metatarsianas.
 • sin los órganos contenidos en las cavidades torácica y abdominal con o sin los riñones, la grasa de riñonada, así como la grasa pélvica.
 • sin los órganos sexuales con los músculos unidos, sin la ubre ni la grasa mamaria.

La canal se puede presentar a clasificar siguiendo los siguientes tipos autorizados:

 • Tipo I: Sin retirada de la grasa superficial; sin riñones, grasa de riñonada ni grasa pélvica; sin pilar medio del diafragma ni pilares del diafragma; sin rabo; sin médula espinal; sin corona de la cara interna de la pierna; sin vena grasa.
 • Tipo II: Con retirada de la grasa superficial (emoussage); con rabo, diafragma y pilares medios del diafragma
 • Tipo III A: Sin retirada de la grasa superficial (emoussage); con riñón y la grasa de riñonada, rabo, diafragma, pilares medos del diafragma y los testículo en machos de categoría A y B.
 • Tipo III B: Sin retirada de la grasa superficial (emoussage); con riñón y la grasa de riñonada, rabo, diafragma, pilares medos del diafragma. Categorías C, D y E.

Baimena eta sailkaitzaileen erregistroa

Kanalekoen sailkapena, hiltegia kudeatzen duen enpresak proposatutako teknikari kualifikatuek burutuko dute.

Baimena lortzeko, kanalekoak sailkatzeari buruzko berariazko ikastaroa egin behar dute. Ikastaroaren iraupena, gutxienez, hamar ordukoa izango da eta kanalekoak hiltegian sailkatzeari buruzko ariketak praktikoak eduki beharko ditu kanalekoei buruz jarritako proba praktikoa gainditu behar dute (berrogei kanaleko, gutxienez).

Baimena lortu dituzten teknikariak autonomi erkidegoko erregistroan izena eman behar dute.

EAEko hiltegiak

Araba

Laudioko Udal Hiltegia

Caminos Viejos 6

01400 Llodio

Tfno: 94 672 01 78

Bizkaia

Karrantza Eskualdeko Hiltegia

La rebotilla auzoa z/g

Gipuzkoa

Donostia

Donostiarra S.A.L

Martutene poligonoa 27

Tfnoa: 943 45 88 00

   

Oñati

Zubillaga Hiltegia

Zubillaga auzoa z/g

Tfnoa: 943 78 21 93

  

Tolosa

Tolosa-Incarosa

San Sebastian hiribidea z/g

Tfnoa: 943 65 15 24

   

Zestoa

Urkaiko E. KOOP

Iraeta auzoa z/g

Tfnoa: 943 89 70 00

Araudia

Autonomikoa

Estatukoa

Europakoa

 • 1308/2013 EB Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 17koa, zeinaren bidez nekazaritza merkatuen antolakunde erkidea sortzen baita eta 922/72 EEE Erregelamendua, 234/79 EEE Erregelamendua, 1307/2001 EE Erregelamendua eta 1234/2007 EE Erregelamendua indargabetzen baitira.
 • Reglamento (CE) nº 1183/2006 del Consejo de 24 de julio de 2006 sobre el modelo comunitario de clasificación de las canales de vacuno pesado.
 • Reglamento (CE) nº 103/2006 de la Comisión de 20 de enero de 2006 por el que se establecen disposiciones complementarias para la aplicación del modelo comunitario de clasificación de las canales de bovinos pesados.

Azken aldaketako data: 2016/04/08