Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasunaren Saila

Araudia

  • 4/1986 Legea, Euskadiko Autonomia Elkartearen Estadistikari buruzkoa
  • 180/1993 Dekretua, Jaurlaritzako Sailen Estatistikarako Organu Bereziak arautzen dituena
  • 82/2005 Dekretua, estatistika eragiketen proiektu teknikoak onartu ahal izateko prozedura arautzen duena, eta Proiektu Teknikoen eta Estatistika Eragiketen Galdeketen Erregistroa sortzen duena
  • 188/2021 Dekretua, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren berariazko estatistika-organoa sortu eta haren funtzionamendua eta antolamendua ezartzen dituena
  • 10/2023 Legea, 2023-2026 Euskal Estatistika Planarena
  • 36/2024 Dekretua 2024ko Urteko Estatistika Programa onartzen duena

Azken aldaketako data: