Administrazio Elektronikoaren Barometroa Euskal Autonomia Erkidegoan -BEA-

Administrazio elektronikoaren barometroa

Estatistika ofiziala. Eragiketaren Kodea: 222143

Administrazio Elektronikoaren Barometroaren helburu nagusia baterako ikuspuntu batetik administrazio elektronikoaren eskaera eta eskaintzaren egoera irudikatzea da.

ESKAERAREN ADIERAZLEAK BALIOAK EHUNEKOAK ALDAKUNTZAK TAULAK GRÁFIKOAK
Administrazio Elektronikoa erabili duten establezimenduak. 2022 155.550 97,7

   subida 3,4 p.p.*

Administrazio Elektronikoa erabili duten 10 edo lanpostu gehiagoko establezimenduak. 2022 13.814 98,5

   subida 1,0 p.p.*

Administrazio Elektronikoa erabili duten Lehen Sektoreko establezimenduak. 2022 4.594 83,8

   -1,3 p.p.*

Administrazio Elektronikoa erabili duten Lehen Sektoreko 10 edo lanpostu gehiagoko establezimenduak. 2022  131 92,8

   -5,7 p.p.*

Euskal Autonomia Erkidegoan Administrazio Elektronikoa erabili duten Administrazio Publikoen establezimenduak. 2022 4.007 96,6

   subida 6,7 p.p.*

Euskal Autonomia Erkidegoan Administrazio Elektronikoa erabili duten Administrazio Publikoen 10 lanpostu edo gehiagoko establezimenduak. 2022 2.036 97,2

   subida 3,8 p.p.*

Administrazio Elektronikoa azken hamabi hilabeteetan erabili duten 16 eta 74 urte arteko biztanleak. 2023 (milak)

  hombre509,9
  mujer518,9

      hombre64,4
      mujer63,3

 hombreSubida7,2 p.p.*
 mujersubida0,7 p.p.*
16 eta 74 urte arteko biztanleak bisitatutako azken Web gune publikoen aipamenak guztira. 2023 (milak) 225,1 4,0  subida 0,1 p.p.*

 

ESKAINTZAREN ADIERAZLEAK BALIOAK EHUNEKOAK ALDAKUNTZAK  TAULAK GRAFIKOAK
Erabateko izapide elektronikoa onartzen duten Euskal Autonomia Erkidegoko herri erakundeen prozedura eta izapide publiko elektronikoak. 2021 (2016. urteko bilakaera) 30.356 81,2  subida14,4 p.p.*
Euskal Autonomia Erkidegoko herri erakundeek erabilitako Web guneak. 2021 1.631 subida4,9%
Euskal Autonomia Erkidegoko herri erakundeek eskainitako zerbitzu eta prozedura publiko elektronikoak. 2021 38.212
Aurreikusitako konplexutasun elektronikoaren maila bete duten Eusko Jaurlaritzak eskainitako zerbitzu eta prozedura publikoak. 2024. 1. hiruhilekoa. (Urte arteko aldakuntza) 2.504 80,9 subida2,6 p.p.*

 *p.p.= Aldea, puntu portzentualetan

Azken aldaketako data: